PROVOZNÍ ŘÁD CHATY SOFIEPro Váš nerušený pobyt je nutno se řídit těmito body provozního řádu, děkujeme za pochopení.

 1. Přísný zákaz kouření platí v celé chatě Sofie (stavba je roubená dřevěnice, kde hrozí vznik požáru). Žádáme ubytované klienty o dodržování zákazu kouření.

 2. Přísný zákaz vhazovat do WC cokoliv jiného než toaletní papír. Odpady jsou napojeny na biologickou ČOV – hrozí ucpání!!! (v žádném případě nevhazujte kondomy, dámské vložky, tampony, vlhčené ubrousky apod.).

 3. Tuky a oleje použité při vaření přelijte do předem připravené nádoby (označení „NÁDOBA NA TUKY“).

 4. Žádáme ubytované, aby před opuštěním chaty odpojili ze zásuvek rychlovarnou konvici, překontrolovali vypnutí plotýnkových vařičů.

 5. Žádáme ubytované, aby před opuštěním chaty zkontrolovali lednici a mrazák, že se v nich nenachází žádný obsah a uvedli spínač v lednici do polohy nula. Dvířka lednice i mrazáku nechte prosím otevřená.

 6. Během použití sauny nutno zabezpečit dostatečnou vzdálenost veškerých hořlavých předmětů včetně dřevěného od saunových kamen. Nezapomeňte vypnout saunové topidlo. Po opuštění sauny vypněte obě tlačítka (topidlo i světlo). Do sauny vstupujte osprchovaní a osušení a s čistým ručníkem na který si sednete, popř. lehnete, kameny v saunovém topidle nepolévejte vodou, nejsou k tomu určeny. Po použití prostor laskavě ukliďte.

 7. Přikládání do krbu provádějte vždy při otevřeném spodním větrání (páka je otočena nahoru). Dřevo k topení používejte výhradně to, které je připraveno u krbu, v případě větší spotřeby je možno využít zásobu dřeva před/pod chatou.

 8. Domácí zvířata nejsou povolena!

 9. Žádáme hosty, aby třídily odpad do přiložených barevných igelitových pytlů, které jsou umístěny napravo od myčky nádobí (ve skříňce). Takto vytřízený odpad laskavě při odjezdu vyvezte do kontejnerů u cesty naproti Chatě Olšance.

 10. Žádáme Vás, abyste objekt vrátili ve stavu, v jakém Vám byl pronajat, tedy řádně uklizen a v nepoškozeném stavu. V chatě je k dispozici vysavač a mop.

 11. Žádáme hosty, aby v žádném případě nemanipulovali s nábytkem ( riziko poškrábání dřevěné podlahy).

 12. Žádáme hosty, aby respektovali zákaz rušení nočního klidu.

 13. Chata je určena výhradně pro rodinné dovolené, není určena pro pořádání večírků, oslav a akcí podobného charakteru. Při zatajení povahy pobytu, počtu osob nebo porušení podmínek ubytování, propadá uhrazená částka pobytu a pobyt bude okamžitě ukončen.

Za pronajímatele:

Ing. Jiří Faltýnek

FAL – CO Development a.s.